Νέα

Πιστοποίηση WelFur – Μία απεγνωσμένη προσπάθεια του κλάδου της γούνας να βελτιώσει την εικόνα του

Το πρόγραμμα πιστοποίησης «WelFur», επικρίνεται από κτηνιάτρους ως μία απόπειρα της βιομηχανίας της γούνας να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να καλύψει την κακοποίηση των ζώων και καταδικάζεται από τις οργανώσεις προστασίας των ζώων

Βρυξέλλες (21 Ιανουαρίου 2020) – Ένα πρόγραμμα προερχόμενο από τον κλάδο της γούνας το οποίο παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο θα πιστοποιεί μία υποτιθέμενη ευζωία των ζώων στα εκτροφεία, δέχεται σκληρή κριτική από καταξιωμένους κτηνιάτρους και καταδικάζεται σε έκθεση της Fur Free Alliance, ως μία απόπειρα του κλάδου της γούνας  να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να καλύψει την κακοποίηση των ζώων κατά την παραγωγή γούνας.

Η βιομηχανία της γούνας δημιούργησε το πρόγραμμα «WelFur» ενόψει των αυξανόμενων αντιδράσεων των πολιτών για την κακοποίηση των ζώων στα εκτροφεία. Παρόλα αυτά, καταξιωμένοι κτηνίατροι εξηγούν ότι το πρόγραμμα αυτό – το οποίο προέρχεται από τη βιομηχανία γούνας και είναι εθελοντικό – δεν διασφαλίζει ότι οι αλεπούδες και τα μινκ που ζουν σε συνθήκες εντατικής εκτροφής, ικανοποιούν τις συμπεριφοριστικές τους ανάγκες, ούτε παρέχει τη διαβεβαίωση ότι μεμονωμένα ζώα δεν υποφέρουν από προβλήματα που σχετίζονται με την σωματική ή την ψυχική τους υγεία.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό φορέα του κλάδου της γούνας Fur Europe, μόνο τα γουνοδέρματα που πιστοποιούνται με WelFur θα πωλούνται στις ευρωπαϊκές δημοπρασίες από το 2020 και μετά. Οι ειδικοί για την προστασία των ζώων της Fur Free Alliance που επισκέφτηκαν εκτροφεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, λένε ότι η εν λόγω πιστοποίηση είναι μία απεγνωσμένη προσπάθεια του κλάδου της γούνας να βελτιώσει την εικόνα του και να  απαλλαγεί από την κακή φήμη που τον συνδέει με την κακοποίηση των ζώων.

Καλύπτοντας τις κακές συνθήκες διαβίωσης

Στην έκθεση της Fur Free Alliance «Certified Cruel», ο Bo Algers, κτηνίατρος και Ομότιμος Καθηγητής αποκαλύπτει ότι: «Τα προγράμματα WelFur συνδυάζοντας διαφορετικές μετρήσεις σε γενικές βαθμολογίες, αποκρύπτουν μεμονωμένες μετρήσεις, καλύπτοντας έτσι σοβαρες περιπτώσεις χαμηλών επιπέδων ευζωίας». Και συμπληρώνει ότι: «Το πρωτόκολλο WelFur δεν αποτελεί αξιολόγηση της ευημερίας των ζώων σε σχέση με ένα «απόλυτο» επίπεδο ευζωίας, ούτε αξιολογεί την ευζωία στα επιμέρους ζώα«.

Επίσης η πιστοποίηση WelFur δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών ειδών που εκτρέφονται για τη γούνα τους. Για τις αλεπούδες π.χ. που ζουν ελεύθερες στη φύση, το σκάψιμο αποτελεί ένα βασικό μέρος της δραστηριότητάς τους και τα μινκ είναι ημιυδρόβια ζώα, οπότε η πρόσβαση στο νερό και η κολύμβηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους ευεξίας. Ωστόσο, στο σύστημα βαθμολόγησης του προγράμματος WelFur, αυτές οι βασικές ανάγκες αγνοούνται εντελώς.

«Τα λεγόμενα προγράμματα πιστοποίησης ευζωίας, όπως το WelFur, δεν μας λένε τίποτα σημαντικό όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων με επιστημονικούς και απόλυτους όρους. Απλώς μετρούν το πώς συγκρίνονται τα εκτροφεία μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια ενός εντελώς ανεπαρκούς περιβάλλοντος εντατικής εκτροφής. Όσο συνεχίζουμε και εκτρέφουμε ζώα σε πολύ μικρά κλουβιά με συρμάτινα δάπεδα, σε ένα περιβάλλον χωρίς ερεθίσματα, οι αλεπούδες, τα μινκ και τα ρακούν θα συνεχίζουν να υποφέρουν από πολλά προβλήματα όπως είναι ο κανιβαλισμός, ο αυτο-ακρωτηριασμός και οι στερεοτυπικές συμπεριφορές. Η πιστοποίηση WelFur δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει αυτές τις συνθήκες εκτροφής – ούτε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ευημερίας που προκύπτουν από αυτές – για τα εκατομμύρια ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους», λέει ο κτηνίατρος, Καθηγητής Alistair MacMillan, ο οποίος συνέβαλε στην σύνταξη της έκθεσης μετά την εξέταση υλικού από Φινλανδικά εκτροφεία το 2019.

Ανησυχητικές συγκρούσεις συμφερόντων

Η έκθεση της Fur Free Alliance, επισημαίνει επίσης τις συγκρούσεις συμφερόντων στις πρακτικές ελέγχου. Παρά τις δηλώσεις της βιομηχανίας της γούνας ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα, η Φιλανδική Ένωση Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων κατέχει το 38% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Luova που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των Φινλανδικών εκτροφείων, ενώ αρκετοί αξιολογητές συνδέονται με τη βιομηχανία της γούνας.

Σύμφωνα με τον Joh Vinding, πρόεδρο της Fur Free Alliance: «Ενώ το πρόγραμμα προωθείται στο κοινό και στους πολιτικούς ως ανεξάρτητο, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα στη Φινλανδία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία πιστοποίηση χωρίς αξιοπιστία, όχι μόνο επειδή βασίζεται σε ξεπερασμένα συστήματα εκτροφής που αποδεδειγμένα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην ευζωία των ζώων, αλλά και επειδή συνδέεται στενά με τη βιομηχανία γούνας που υποτίθεται ότι ελέγχει».

«Η Φινλανδία συχνά παρουσιάζεται ως χώρα πρότυπο για την καλή μεταχείριση των ζώων και τη διαφάνεια. Η βιομηχανία της γούνας με το πρόγραμμά Welfur, πραγματικά καταστρέφει αυτό που θεωρείται ότι αποτελεί μία από τις βασικές μας αξίες. Ο βάρβαρος κλάδος της γούνας που τροφοδοτείται από τη ματαιοδοξία, δεν έχει καμία θέση σε μία πολιτισμένη κοινωνία», λέει ο Veikka Lahtinen, της Φινλανδικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων Animalia (μέλος της Fur Free Alliance).

Η έκθεση της Fur Free Alliance καλεί τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ και στα Κράτη Μέλη να μην εγκρίνουν την πιστοποίηση WelFur και σε καμία περίπτωση να μην την ενσωματώσουν στις πολιτικές τους για την καλή διαβίωση των ζώων. Επίσης, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να διενεργήσει ελέγχους και να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η εκτροφή γουνοφόρων ζώων αδυνατεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα Οδηγία 58/98/ΕΚ και τις συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ του 1999. Έρευνες έχουν αποκαλύψει  ότι οι πρακτικές που καταγράφονται στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων της ΕΕ, δεν ικανοποιούν τις πιο βασικές ανάγκες ευζωίας των ζώων, ούτε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ (Οδηγία 58/98 / ΕΚ) σχετικά με τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους.

Στην Ελλάδα αν και οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι δεν διαπιστώνονται προβλήματα ευζωίας και ότι οι συνθήκες είναι άριστες στα εκτροφεία, το 2018 ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που απέστειλε εκτροφέας στην ιστοσελίδα zoosos, αποκαλύπτοντας ότι 33.000 μινκ πέθαναν από ασιτία.

Την ίδια στιγμή, και ενώ ο κλάδος της γούνας επιδοτείται με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, απαιτείται εισαγγελική παραγγελία για να χορηγηθούν στοιχεία επιθεωρήσεων.

Η VeGaia καταδικάζει κάθε ενέργεια της κυβέρνησης υπέρ του κλάδου της γούνας και την καλεί να αποδείξει στους Έλληνες και γενικότερα τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος και να μην εντάξει τον κλάδο της γούνας σε επόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Certified Cruel

 

You might be interested in …

Εγγραφείτε στο Newsletter

για να λαμβάνετε ενδιαφέροντα άρθρα και ενημέρωση για τις δράσεις μας

You have Successfully Subscribed!